skip to Main Content

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy.
Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony www.kreatywnepiksele.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

 

Kto jest administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony www.kreatywnepiksele.pl?

Administratorem danych osobowych jest Załadunek Usługi Handel Joanna Gałuszka Jaworze Dolne 9A, 39-223 Strzegocice, NIP 872 223 41 83

 

Jak działa strona www.kreatywnepiksele.pl?

Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności Załadunek Usługi Handel Joanna Gałuszka (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie Załadunek Usługi Handel Joanna Gałuszka.

 

Jakie dane gromadzimy?

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do naszej Polityki cookies.

 

Jak korzystamy z Twoich danych?

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem i wyrażoną zgodą.

 

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, sprostowania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych  jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

 

W każdym momencie masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one na potrzeby marketingu bezpośredniego – czyli przesyłania przez nas własnych ofert handlowych/ promocyjnych.

W każdym momencie masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem / udzielona zgodą przetwarzania przez nas danych.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu/ach określonych w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie i będą przetwarzane do momentu jej/ich odwołania. Odwołanie udzielonej zgodny można dokonać w każdym momencie poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Odwołanie zgodny” na adres robert@kreatywnepiksele.pl.

Przekazane dane osobowe  nie będą przekazywane innym podmiotom, inaczej niż na podstawie przepisu prawa, ani nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Prawa autorskie

Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własnością Załadunek Usługi Handel Joanna Gałuszka. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony www.kreatywnepiksele.pl, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy.

 

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z robert@kreatywnepiksele.pl

Back To Top